Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Uppsala kn, FJÄRDINGEN 27:1 SLOTTSBIOGRAFEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Efter ritningar av arkitekten Viktor Holmgren uppförde Upsala Fabriks- och Hantverksförening åren 1913-14 en ny byggnad innehållande bostäder, föreningslokaler och en biograflokal. Byggnaden, ett stenhus i fem våningar med putsade fasader, har en nationalromantisk karaktär med inslag av jugend. Bostäderna förlades i gathuset med föreningslokaler och biografen i en vinkelställd byggnadskropp in mot gården. I ett hus som revs för att ge plats åt nybygget fanns Uppsalabiografen, vilken drevs av Hugo Plengiér, en av de stora förkämparna för filmkonst i landet. Plengiér fortsatte sin verksamhet i den nya biografen som fick namnet Slottsbiografen. Premiärvisningarna ägde rum den 26 oktober 1914. De första åren användes lokalen även för utställningsverksamhet och andra arrangemang, men efter hand tog filmvisningen helt överhand. Ljudfilmens krav på en bättre akustik medförde under 1930-talet vissa ändringar av salongen. Bänkinredningen byttes år 1937 för att tillgodose åskådarnas krav på bättre komfort. Därefter gjordes inga genomgripande ombyggnader fram till det sista spelåret 1991. Slottsbiografen är en av landets bäst bevarade biograflokaler från stumfilmstiden. Från tiden före 1915 finns endast två ytterligare med någorlunda väl intakta interiörer. Inredningen utgör ett hantverksmässigt och konstnärligt fint exempel på svensk dekorationsstil.

KÄLLA: Länsstyrelsen i Uppland, beslut om byggnadsminne, 1994-06-17.