Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sigtuna kn, TORSBORG 1:7 M.FL. TORSBORGS ÅNGBÅTSBRYGGA

 Anlaggning - Historik

Historik
Torsborgs ångbåtsbrygga vid Skofjärden härrör från sekelskiftet 1900. Ångbåtstrafiken Uppsala-Sigtuna-Stockholm var vid denna tid mycket livlig. Sträckan, som fortfarande har sommartrafik, var tidigare en viktig kommunikationsled för transport av såväl människor som gods.
Ångbåtstrafiken bildar en viktig epok i områdets kulturhistoria. Den har påverkat bebyggelselokalisering m m. Bryggan vid Torsborg byggdes samtidigt som de första husen i området. Den är gediget byggd med en väl tilltagen stenkista. Den har en överbyggnad som innehåller badhytter och vänthall och har portik med namn och flaggstång.
Ångbåtsbryggan med sin byggnad är den enda i sitt slag, som blivit bevarad mellan Stockholm och Uppsala. De övriga här och de flesta annorstädes har tagits av isen.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1998-12-21, Dnr 2031-98-17884.