Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Härryda kn, RÅDA 1:6 RÅDA SÄTERI

 Anlaggning - Historik

Historik
Den invid Rådasjön belägna herrgården består av en tvåvåning manbyggnad och två envåniga flyglar, samtliga byggda av timer och klädda med panel och försedda med låga valmtak. Byggnaderna uppfördes 1772 av direktören för Ostindiska kompaniet, Martin Törngren, troligen efter ritningar av dennes svåger, arkitekten William Chambers. Till gården hör ett antal ekonomibyggnader, bland vilka märks två rödmålade magasin, troligen från 1600-talet. I parken finns vidare en ruin uppförd vid 1800-talets början.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3

I början av 1770-talet köptes Råda säteri av direktören i Ostindiska kompaniet, Martin Törngren. I sitt andra äktenskap med Eva Lovisa Svartlock från Norrköping hade han en dotter, Martina von Schwerin som fick Råda säteri i morgongåva då hon 15 år gammal gifte sig med hovstallmästare friherre Gottlob von Schwerin. År 1850 såldes säteriet och hade olika ägare fram till 1880 då säteriet förvärvades av kammarherre Magnus Lagerberg (1844-1920). Det blev en period då det hölls många kalas på Råda då många litterära och kulturella storheter samlades där. Levernet tärde så hårt på ekonomin att Lagerberg gick i konkurs 1897.

Många av hans gäster fortsatte traditionen att rista sina namn i "gästboken" i fönstren. Där kan man ännu idag finna välkända namn såsom Carl Snoilsky, Viktor Rydberg, Svante Arrhenius, John Börjesson, Hugo Birger, Carl Larsson Bonde, Esaias Tegnér, Gustaf Cederström och Björnstierne Björnsson m fl.

Säteriet köptes därefter vid sekelskiftet av fil dr Gustaf Ekman. Han var kemist, hydrograf och industriman samt en av Sveriges främsta havsforskare. Jämsides med sin forskning var Ekman även verkställande direktör för Carnegiebruken och senare direktör och styrelseledamot för Svenska Sockerfabriks AB.Ekman stod i nära kontakt med tidens framstående vetenskapsmän. Nobelpristagare på genomresa i Göteborg gästade Ekmans på Råda. Bl a besökte Albert Einstein säteriet i samband med Nobelprisutdelningen på världsutställningen i Göteborg 1923.Huvudbyggnaden har inte genomgått några större exteriöra förändringar sedan år 1772. År 1923 avlägsnades trappan mot trädgårdssidan och ersattes av en altan.1965 förvärvade dåvarande Råda kommun säteriet och 1974 öppnade, efter omfattande renoveringsarbeten, Råda Säteri & Gästgifveri AB.1996 köptes restaurangen av familjen Hamberger. Säteriets ladugård är utarrenderad till en ridklubb. På platsen för den gamla logen finns en manege.