Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Uppsala kn, SKUTTUNGE 10:4 SKUTTUNGE PRÄSTGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Prästgården härrör till sina äldsta delar från 1600-talet men är troligen byggd på samma plats som ett äldre prästboställe. Fram till 1962 användes den som bostad för prästen. Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes 1766, varefter det tidigare boningshuset, från 1600-talets förra hälft, blev arrendatorsbostad. Dessa hus är delvis ombyggda under senare tid men bevarar den sexdelade planlösningen, typisk för äldre prästgårdar. I anläggningen ingår också en bodlänga från 1600-talet, en visthusbod byggd på 1700-talet, en f.d. drängstuga och ett vagnslider från 1800-talets förra hälft samt två tiondebodar från 1600- respektive 1700-talet. Samtliga byggnader är timrade, rödfärgade och har tegeltak. Huvudbyggnaden och drängstugan är dessutom panelklädda. Anläggningen står i stort sett orörd i sitt 1800-talsskick och uppvisar en rad mycket ålderdomliga och delvis ovanliga byggnadsformer. Den är dessutom unik i sitt slag genom att den bevarar alla de hus som bildade prästboställets mangård då prästen själv idkade jordbruk, d.v.s. före tillkomsten av 1910 års prästlönelag.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2