Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Mariestad kn, MARIEHOLM 1:5 LÄNSRESIDENSET MARIEHOLM

 Anlaggning - Historik

Historik
Husen ligger samlad på en holme i Tidan, på samma plats som en tidigare kungsgård.
Bebyggelsen på holmen har nästan alltid bildat en sluten borggård. Flera hus har ersatt varandra. I mitten av 1700-talet drogs planerna upp för den nuvarande regelbundna bebyggelsen och holmen stenskoddes.
Av de nuvarande byggnaderna uppfördes huvudbyggnaden 1733 efter ritningar av J E Carlberg och påbyggdes 1853 efter ritningar av J F Åbom. I bottenvåningen finns en rad målade trätak bevarade från 1700-talet.
Köksflygeln byggdes 1742 och ombyggdes 1972. Boningsflygeln (kavaljersflygeln), bod- och stallflyglarna uppfördes 1756. Kansliflyglarna byggdes 1811-13 vid infarten till gården och rymde landskansli och ränteri. Den östra byggnaden ligger på grunden för "Stora Kongsbyggningen" byggd år 1582.

KÄLLOR: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X
(Förslag till) skyddsföreskrifter för Residenset i Mariestad, Riksantikvarieämbetet, 1992-03-30. Beteckning 2494/92