Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Norrtälje kn, SOLÖ 1:5 MARHOLMENS SEMESTERHEM

 Anlaggning - Historik

Historik
År 1913 grundade grosshandlarparet Hanna och Nils Berg en stiftelse, Bergska donationen, till vilken skänktes en stor del av makarnas fastighet på Marholmen på villkor att här skulle inrättas ett semesterhem för arbetarkvinnor. Enligt makarnas vilja skulle stiftelsen ägas och förvaltas av LO.
Semesterhemmet uppfördes omkring 1915 efter ritningar av arkitekten C A Danielsson-Bååk. Den stora villan är byggd i två våningar av stående, spåntad plank, Bottenvåningen är klädd med lockribbpanel och den något utkragade övervåningen med panel på förvandring. I samband med en restaurering på 1980-talet återställdes den ursprungliga färgsättningen: grönt med orange fönsteromfattningar och vitmålade detaljer.
Såväl exteriör som interiör präglas av en väl genomförd nationalromantisk stil. Kanske har arkitekten inspirerats av den närbelägna s k Finnvillan - makarna Bergs sommarvilla - som uppfördes 1902 efter ritningar av den finländske arkitekten Lars Sonck.
Planlösningen är inspirerad av dåtidens engelska stilideal. Nedervåningen har en central trapphall med stor öppen spis. Hallen är något utbyggd mot huvudfasaden i väster och utanför finns en förstugukvist. Mittaxelns södra del utgörs av en utbyggd och inglasad matveranda.
På södra sidan ligger gästrummen. Arkitekten har undvikit den gängse planen med stora, gemensamma sovsalar och istället utformat mindre rum för 1-3 personer. Byggnadsdelen norr om hallen innehåller köks- och personalutrymmen. Båda gavlarna har indragna verandor i två våningar.
Vid den senaste restaureringen skedde vissa förändringar. De ursprungliga färgerna framtogs bl a i trapphallen. Viss omdisponering av rumsindelningen gjordes, men det gamla korridorsystemet bibehölls. Ekonomiavdelningarna moderniserades. I övrigt är byggnaden helt bevarad i ursprungligt skick.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2