Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Nacka kn, BAGGENSUDDEN 15:9 VILLA STOCKENBERG

 Anlaggning - Historik

Historik
Villa Stockenberg uppfördes 1909-10 för konsulatrådinnan Hanne Stockenberg. Ritningarna, som bearbetades 1909 av arkitekten Isak Gustaf Clason, var från början utförda av den norske arkitekten R E Jacobsen, som i sin tur influerats av den ledande engelske villaarkitekten Charles Voysey.
Den vinkelbyggda tvåplansvillan är mycket representativ för dåtidens ideal, både i avseende på planlösning och byggnadsmaterial. Murarna är grå och slätputsade med uppåt avsmalnande hörnpelare, liksom fönsteromfattningar av granit. Flertalet fönster är små och blyinfattade. Taket har en svängs profil och är täckt med brynglaserat tegel.
Huvudentrén i vinkelns inre hörn flankeras av kolonner under ett litet tak med kassettindelning på undersidan. Ingången leder på engelskt sätt till en stor trapphall. Norra längans bottenvåning inrymmer vardagsrum med öppen spis ved ena ytterväggen samt en salong. I sydlängans bottenvåning är matsal, kök och serveringsrum belägna.
Frånsett ett 1953 tillbyggt garage är villa i allt väsentligt oförändrad sedan byggnadstiden.

KÄLLA:Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2