Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Lidingö kn, FINEDAL 1 VILLA FINEDAL

 Anlaggning - Historik

Historik
Villa Finedal, byggd 1886 för artillerifyrverkaren A R Törner nära Stockbysjön och Kottlasjön, är ett representativt exempel på det sena 1800-talets schweizerstil. Speciellt den stora verandan i två våningar, från början öppen men sedermera inglasad, hör till de mest tidstypiska i stockholmstrakten.
Den panelklädda vilan är nu som från början målad i grönt och har svart plåttak. Finedal restaurerades 1980-85, varvid bl a den stora verandan åter öppnades och många av lövsågerierna rekonstruerades. Huset byggdes som sommarvilla men är numera åretruntbostad.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2