Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Västerås kn, ÄNGSÖ PRÄSTGÅRD 1:2 ÄNGSÖ FD PRÄSTGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Ängsö prästgård är en av Västmanlands läns äldsta prästgårdsbyggnader, uppförd under första hälften av 1600-talet. Den utgjorde ursprungligen en del av en bondgård vid namn Åholmen som 1472 donerades av Arvid Trolle till kyrkan.
Huvudbyggnaden i en våning är byggd av sten, putsad och avfärgad i vitt. Bottenvåningen har den för dåtidens prästgårdar karakteristiska sexdelade planen. Till prästgården hör en tiondebod i sten och ett fähus/stall i rödmålat timmer, de båda sistnämnda med valmade tak.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2