Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Västerås kn, LOVISA 4 M.FL. SUNDINSKA HUSET

 Anlaggning - Historik

Historik
Hus I bostad och kontor. Senare bank. Vasakällaren och Spritbolaget har också haft lokaler i fastigheten. Numera Västerås kyrkliga samfällighet.
Hus II tobaksfabriken troligen från 1850-60-talet, uppförd i fackverksteknik – ramar av timmer med fyllning av tegel. Uppförd av fabrikör Sundin. Lokaler vid ån användes vid förädlingen av tobak. 200 arbetare var som mest anställda. Även lager och verkstadslokaler har funnits i lokalerna. Numera bland annat kontor och restauranger.
Hus III 1893 var Snusfabriken inrymd i fastigheten vid Slottsgatan 6. Västerås Strå- och filthattfabrik AB grundades 1920. Den första tiden var rörelsen inrymd i en lokal vid hamnen. 1921 flyttades firman till större lokaler vid Stora gatan 53 och 1924 flyttades firman till fastigheten vid Slottsgatan 6. 1939 flyttades delar av tillverkningen till det närbelägna Korsvirkeshuset.