Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Västerås kn, LOVISA 4 M.FL. SUNDINSKA HUSET

 Anlaggning - Historik

Historik
Fastighetens bebyggelse utgör en betydelsefull del av Svartåns miljö i centrala Västerås. Sundinska huset vid Stora Gatan är uppfört 1850 av tegel i två och en halv våning under plåttak. Fasaderna är putsade och avfärgade i beige och vitt. Gatufasaden har en mittrisalit, avslutad med en altan och krönt av en åttkantig lanternin.
IOGT-huset vid Slottsgatan är uppfört 1845 av tegel i två våningar under brutet plåttak samt putsat och brunfärgat. Det inrymde ursprungligen en tobaksfabrik.
Korsvirkeshuset utmed ån är byggt i två våningar och har tegeltak. Tillkomsttiden okänd, troligen 1700-talets senare del eller 1800-talets början. Ursprungligen hade huset uthusfunktion men inrymmer numera restaurang och kontor.

KÄLLA: Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2