Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Västerås kn, JARL 2 VÄSTERÅS DOMPROSTGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Domprostgården är tillsammans med det medeltida, numera rivna mynthuset inritad på 1751 års stadskarta. Byggnaden har tillkommit på 1730-talet men fick sitt nuvarande utseende efter påbyggnad med en övervåning på 1780-talet. Den är byggd i tegel och fasaderna har slätputsats samt avfärgats i gulbeige ton. Taket är ett valmat och tegeltäckt mansardtak. På domprostgårdens tomt står en timrad rödfärgad bod i två våningar, byggd tidigast 1774.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2