Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Haninge kn, DALARÖ 3:47 DALARÖ SOCIETETSHUS

 Anlaggning - Historik

Historik
Societetshuset är uppfört i timmer i två våningar, sannolikt på 1860-talet, och karakteriseras av sin rika fasadarkitektur och övervåningens stora festsal. Mycket tyder på att byggnadens norra delar består av en ombyggd parstuga från 1700-talet.
Bottenvåningen är inklädd med liggande, vitmålad panel, övervåningen med stående panel, som är rödfärgad. Många av fönstren har vita omfattningar och mångfärgat glas. Den lövsågade verandan rekonstruerades i början 1980-talet efter ett foto från 1909. Då hade den en högre trappa; stolpverket var målat i en mörk färgton men är numera vitt. Festsalen har fyra stora deuxbattanger och en handmålad tapet från 1880-talet med papegojmönster. Societetshuset används numera för fester och konferenser. Bottenvåningen inrymmer hotellrum.
Till societetshuset hör ett fristående annex från omkring 1860-70, uppfört av trä i en och en halv våning under plåttak samt panelat och rödfärgat.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2