Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Haninge kn, VÄSTERTORP 2:1 DALARÖ SKANS

 Anlaggning - Historik

Historik
1623 uppfördes en skans på Stockskäret. Den ursprungliga skansen ersattes 1656 av den nuvarande under ledning av J P Kirstenius. Skansen kallades från 1670-talet Dalarö skans. 1698 igångsattes omfattande byggnadsarbeten efter ett förslag av Erik Dahlbergh. Skansen försågs med fästningstorn och kaserner för manskapet. 1724 var skansen i stort sett färdig. Tornet försågs 1752-53 med huv. Upprustning och tillbyggnads skedde i samband med det finska kriget 1808. En ny kasern uppfördes 1812 i trä i två våningar. Dalarö skans upphörde 1854 att räknas som en av "Rikets fasta platser".

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X