Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kungälv kn, PRÄSTGÅRDEN 13 LUNDHOLMSKA HUSET

 Anlaggning - Historik

Historik
Huset är markerat på en lantmäterikarta från 1697. Troligen var detta då annex till gästgiveriet på granntomten. I slutet på 1700-talet blev det påbyggt med en övervåning och vid början av 1800-talet breddat. Som många hus längs Västra Gatan har det liggande panel mot gatan samt stående mot gårdssidan. Fasaderna är målade i gråvitt med vita knutar och mörka omfattningar.
Vissa detaljer såsom gångjärn och dörrtyper vittnar om såväl sent 1700-tal som 1800-tal.
Byggnaden är numera helt renoverad och innehåller två lägenheter.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2

Byggnaden tillhörde tidigare bryggare Lundholm som sannolikt bedrev bryggerirörelse på gården där det tidigare även fanns en brunn. Byggnaden inrymde sedermera en matvaruaffär och en smidesrörelse. Byggnaden förvärvades under första världskriget av Kexfabriken och uthyrdes till anställda vid fabriken. Byggnaden inrymde även en affärsrörelse vid namn "Kongahällabazaren" som nedlades 1937. Under en period fanns en frukt- och grönsaksaffär som efterträddes av C W Hammars Pälsvaruaffär. I samband med att huset ombyggdes till bostäder ersattes skyltfönstren med spröjsade tvåluftsfönster.

KÄLLA: Johansson, Sigurd: Det gamla Kungälv, Vänersborg 1984