Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Heby kn, HUDDUNGEBY 3:19 ANDERS OLSGÅRDEN

 Anlaggning - Historik

Historik
I radbyn Huddungeby finns idag åtta gårdar. Byn, som vid storskiftet 1773 bestod av 18 gårdar, eldhärjades 1834 men återuppbyggdes och fick då en ovanlig planmässig och stilmässigt homogenitet som i stor utsträckning bevarats. Manbyggnaderna utmärker sig i storlek och påkostade utformning med herrgårdsarkitektur som förebild.
Anders Olsgårdens mangårdsbyggnad är uppförd av timmer i två våningar och har fem fönsteraxlar samt brutet plåtklätt tak. Huvudfasaden pryds av en mindre frontespis. Huset är opanelat utom på nordfasaden, som är locklistpanelad, och rödfärgat. På södra skorstensstocken finns årtalet 1835. Förstugukvisten är av senare datum.
Flygelbyggnaden av rödfärgat timmer i en våning har tegeltak och inrymde ursprungligen kök, bagarstuga och drängkammare.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2