Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Köping kn, GYLFE 1 KÖPINGS PROSTGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Gården, som troligen redan i början av 1600-talet blev kyrkoherdeboställe, bevarar flera ålderdomliga timmerbyggnader, de flesta från 1700-talet. Manbyggnaden fick sitt nuvarande utseende 1794 genom tillbyggnad av ett äldre envåningshus. Den är uppförd i två våningar under brutet tak med valmat övre fall samt locklistpanelad. Vidare finns en f.d. tiondebod, en f.d. drängstuga, ett f.d. magasin med stall samt ett f.d. brygghus med drängkammare, alla uppförda i en och en halv våning och opanelade utom drängstugeflygeln, som är locklistpanelad. Under tiondeboden finns en medeltida källare. Samtliga byggnader är rödfärgade och har tegeltak.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2