Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Danderyd kn, BREIDABLIK 24 DJURSHOLMS KAPELL

 Anlaggning - Historik

Historik
Kapellet uppfördes åren 1897-98 under medverkan av Natanael Beskow efter ritning av Fredrik Lilljekvist. Byggnaden, av trä på en sockel av kvaderhuggen sten, är vitputsad samt har gröna, spånklädda gavelrösten. Interiören är rikt smyckad med väggmålningar och bevarar sin ursprungliga snickeriinredning. Väggmålningen i koret är utför av Beskow, som var kapellets predikant under en lång rad av år. Kapellets altarskåp är troligen ett västtyskt arbete från 1500-talets början. Byggnaden, som i allt väsentligt är bevarad i ursprungligt skick, renoverades och moderniserades 1954.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3