Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vara kn, BJÄRRTORP 4:2 BJERTORPS SLOTT

 Anlaggning - Historik

Historik
Den mäktiga huvudbyggnaden är uppfärd 1911-14 för konsul K H Littorin efter ritningar av Ferdinand Boberg. De tre våningar höga huset har i huvudfasaden två framspringande flyglar och mittrisalit med portik. Mot parksidan markeras fasadens mitt av tre stora rundbågsöppningar. Här ansluter en altan av fasadens längd. Det tunga brutna och valmade taket är tegeltäckt.
Slottet präglades i hög grad av sekelskiftets arkitekturideal med krav på naturmaterial. Fasaderna är av rustikhuggna kalkstenskvadrar utom sockel och portaler som är av släthuggen granit. Den sparsamma utsmyckningen, främst i portalpartier och balkonger, består av tidstypiska växt- och djurmotiv. Inredningen, i synnerhet i sällskapsvåningen, är synnerligen påkostad och elegant utförd med olika slags ädelträ och marmorsorter samt stuckaturer av hög kvalité. De olika rummen har specialkomponerade möblemang i anslutning till den fasta inredningen.
Arkitekten har samkomponerat slottet med parken. Genom terrassanläggningar utnyttjas de små nivå skillnaderna i marken, vilket ger intryck av att byggnaden är högre än i verkligheten.
Bjertorp används nu som konferenshotell.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2