Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Strängnäs kn, TYNNELSÖ 1:5 TYNNELSÖ SLOTT

 Anlaggning - Historik

Historik
Tynnelsö slott är ett tegelhus i fem våningar, vars äldsta del, en tvåskeppig, kryssvälvd källare, troligen uppförts på 1300-talet. Slottet byggdes om på 1400-talet av biskop Kort Rogge i Strängnäs. Åren 1584-1619 förändrades det medeltida huset helt och försågs bl a med tre tornliknande utbyggnader. Dörrar och kassettak finns bevarade från denna tid. Sin nuvarande exteriör fick slottet på 1820-talet, varvid bl a den södra utbyggnaden revs och en lanternin uppförde på taket.
1940 skänktes slottet till Kungl Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien av kabinettskammarherre E Boström.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3