Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kramfors kn, LUNDE 2:27 WÄSTERLUNDS KONDITORI

 Anlaggning - Historik

Historik
Sven E. Wästerlund i Lunde byggde en funkiskiosk inne i en lada till invigningen av Sandöbron den 16 juli 1943, som då var världens längsta enspannsbro. Till detta saknade Westerlund byggnadslov. Ladan revs så småningom, men kvar stod funkisbyggnaden. Den 26 februari 1946 ansåg Kungl. Maj:t det för gott att förklara byggnadsplanen icke utgöra hinder för byggnadsnämnden i Kramfors att bifalla byggnadslov. På en uppmätningsritning daterad 25:e maj 1946 kan man studera byggnadens utseende. Fasaderna är renodlat funkisinspirerade med tre panoramafönster i bottenvåningen där konditorilokalerna förlagts, ett mindre kök samt ett mindre utrymme med internförbindelse till lägenheten i övre våningen. Ansökan om att få sätta upp de numera rikskända neonskyltarna inkom till byggnadsnämnden i kramfors den 8 juli 1953. Enligt ansökan skulle skyltarna bestå av en dubbelsidig skylt med texten "Gott kaffe" samt en figur "Konditor hållande kaffekanna och krokan". Vidare två enkelsidiga neonskyltar med texten "Wästerlunds konditori". Takskylten var den största privatägda i Norrland och den kostade då 52 000 kronor. Inredningen i galon, mässingsplåt, bord och stolar tillkom ca 1960.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 1996-12-13, Dnr 221-4469-96