Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Strängnäs kn, HELSINGEN 3 GROPGÅRDEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Gropgården i stadsdelen Kvarnbacken - granne med Grassagården - är en mindre stadsgård som torde fått sin planmässiga utformning under 1600-talet. Gården består av två bostadshus och två uthus, samtliga timrade. Gathuset i två våningar under tegeltäckt sadeltak är locklistpanelat och rödfärgat; det torde ha tillkommit vid 1800-talets början. Gårdshuset består av två i vinkel sammanfogade envåningsbyggnader med tegeltak, sannolikt från 1700-talet. Den östrad delen är reveterad och gulfärgad. De båda timrade uthusen, det ena med portlider, är panelade och rödfärgade. De kan vara uppförda redan på 1500-talet och tillhör i så fall de äldsta träbyggnaderna i länet.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2