Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Strängnäs kn, MARIEFRED 2:20 ÅNGBÅTSBRYGGAN I MARIEFRED

 Anlaggning - Historik

Historik
Väntsalen på Kölnholmen uppfördes 1888 i tidstypisk träarkitektur. Väntsalen består av en åttkantig träbyggnad med förlängt mittparti. Ovanför entrén finns ett tidstypiskt gavelparti i snickarglädje uppbyggt. Fasaden är av vitmålad liggande fasspåntpanel i fältindelning med mörkgröna lister. Taket är täckt av skivplåt. Fönstren är grönmålade, spröjsade och har flerfärgat glas. Förutom väntsalen finns två rum som ursprungligen fungerade som serveringsrum och hamnkontor. Byggnaden är mycket välbevarad och är av en ovanlig byggnadskategori.
Kölnholm var ursprungligen en fristående holme. År 1834 togs sten från kyrkogårdsmuren till utfyllning för landförbindelse och holmen fungerades sedan som Mariefreds hamn.
Ångbåtstrafiken flyttades från Kölnholmen till Nya hamnen år 1905. På 1960-talet återfördes anläggningsplatsen till Kölnholmen, varvid den nuvarande bryggan uppfördes. Ritningar till den ursprungliga ångbåtsbryggan finns bevarade i Strängnäs kommuns byggnadsnämnds arkiv. I samband med att museijärnvägen drogs ut till holmen renoverades byggnaden. De färgade glasen härrör från denna tid. Under en mellanperiod har byggnaden fungerat som omklädningshytt för det numera rivna badhuset. Serveringsrummet har också använts för försäljning av båtbiljetter.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Södermanlands län, 1994-11-24, Dnr 221-1801-88