Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Timrå kn, ÅKERÖ 3:19 SKEPPSHAMNS KAPELL

 Anlaggning - Historik

Historik
Skeppshamns kapell återfinns långt ute på Åstholmen, som gränsar till det flacka Tynderölandet i Timrå kommun. Kapellet ligger på en höjd med några fiskarstugor, sjöbodar och en gistvall nedanför i väster intill den lilla vik som tidigare kallats Lilla hamn till skillnad från Storhamn söder om Åstholmsudde.
Kapellet utgörs av en mindre träbyggnad bestående av ett rektangulärt långhus samt vapenhus framför den västra gaveln. Byggnaden, som står på en sockel av gråsten i kallmur, är knuttimrad och brädslagen med stående locklistpanel, utvändigt rödmålad med vita knutar och vindskivor. Yttertaket, som på vapenhuset är valmat mot väster, täcks av spån. Vid långhusets västra gavel finns en klockbock med en klocka; i flöjeln finns årtalet 1788. På taknocken i öster sitter ett vitmålat kors. Interiört, i det rektangulära rummet, finns nio öppna bänkrader med bänkar av blandad ålder och utformning och ett korskrank mot koret. Kapellet uppfördes efter det att man lämnat en äldre byggnad uppförd 1624. 1765 skrevs ett kontrakt om bygget av kapellet och 1788 var det fullt inrett och klart.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 1999-06-14, Dnr 221-4222-98