Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sundsvall kn, NÖJET 10 METODISTKYRKAN, SUNDSVALL

 Anlaggning - Historik

Historik
En metodistförsamling fanns i Sundsvall sedan 1879. Kyrkan började byggas 1892. Arkitekt var byggmästaren C.J. Henriksson från Stockholm, även upphovsman till metodistkyrkor i Linköping och Nyköping. Byggnaden har sin huvudfasad mot Kyrkogatan. Den höga putsade bottenvåningen är utformad som ett postament och försedd med bandrustik. Ingången flankeras av två plintar, uppbärande dubbla kolonner med romerska kapitäl, en bred arkitrav och en gavelfronton. Övre våningens fasader är av rött tegel och indelade av putsade pilastrar. Vid takfoten finns en mycket kraftig gesims. Övre våningen innehåller själva kyrksalen. I bottenvåningen fanns bostäder och ett mindre samlingsrum. År 1979 restaurerades fasaderna och kyrksalen med orgeln, varjämte en tillbyggnad mot väster tillkom, ritad av AOS arkitektkontor genom Sven Silow och Per Borgström.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2