Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Umeå kn, ÄGIR 12 HANTVERKSHUSET

 Anlaggning - Historik

Historik
Efter stadsbranden 1888 lades det ut en ny praktfull strandgata närmast älven, ett av de hus som byggdes här för att representera staden mot vattnet var hantverkshuset, då byggt som enfamiljsbostad åt överste W Aschan. Ragnar Östberg hette arkitekten bakom huset, som under denna tid hade flera uppdrag i Umeå.
Mot älven vilar den Aschanska villan på en hög sockel av grovhuggen granit. Huskroppen är lagd en aning snett i förhållande till gatulinjen, så att en altan bildas i dess östra ända. Villan är uppförd i en våning, men det brutna taket rymmer även en full vindsvåning. De smala flyglarna mot gården är täckta av branta brutna tak.
Östbergs beundran för gammalsvensk byggnadskultur är märkbar - från älven liknar villan en svensk 1700-tals herrgård. Liksom villorna i Östbergs mönsterbok för småvillor - Ett hem, som kom ut 1905, är den Aschanska villan klädd med lantlig enkel stående ribbpanel med falu rödfärg.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västerbottens län, 1980-03-031, Dnr 11.392-430-77.