Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sundsvall kn, JUPITER 6 BLOMBERGSKA HUSEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Båda husen uppfördes för grosshandlaren J.G. Blomberg efter ritningar signerade 1889 av Sven Malm, stadsarkitekt 1892-95 och en av Sundsvalls flitigaste arkitekter. De Blombergska husen - i nyrenässansstil - tillhör hans främsta arbeten.

Huset Jupiter 5 har mot Storgatan butikslokaler i bottenvåningen. Denna har enkel rustikputs, medan bostadsvåningarna har röda tegelfasader med kraftigt markerade, dekorerade fönsteromfattningar. I hörnet finns ett hängtorn. Under takfoten löper en fris med festoner och putti. Takarkitekturen är rik, med torn med smidda och skulpterade dekorationer.

Byggnaden på Jupiter 3 har kraftigare putsrustik i bottenvåningen. Även här är fasaderna av rött tegel; fönstren har i första våningen pilasteromfattningar, kraftiga överstycken och bröstningar med balustrer. Taket pryds av frontespiser och ett sexkantigt hörntorn med lökkupol.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2