Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kramfors kn, KUNGSGÅRDEN 19:2 KORSBYGGNADEN I KUNGSGÅRDEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Kungsgården uppfördes under 1750-talet och är den äldsta kända korsbyggnaden i Västernorrland. Under senare delen av 1700-talet flyttades gården några tiotal meter västerut till sin nuvarande plats. Gårdsplatsen var säte för fogden över Ångermanland under 1500-talets slut. Gårdsmiljön har en klassisk placering på krönet av en väl synlig kulle i landskapet. Strax nordväst om kullen, i dalgången, ligger resterna efter en borganläggning som är dendrokronologiskt daterad till tidigt 1400-tal. Kungsgården utgörs av en halvkorsbyggnad med fyra rum indelade runt en centralt belägen murstock. Byggnaden är uppförd i ett våningsplan och vilar på en delvis murad naturstensgrund. Fasaderna är klädda med stående locklistpanel och sadeltaket är täckt med tegel.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 2004-04-01, Dnr 432-138-04