Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Flen kn, LAGMANNEN 1 MALMKÖPINGS TINGSHUS

 Anlaggning - Historik

Historik
Tingsrätten för Villåttinge härad flyttade till tomten invid exercisplatsen vid Malmhed efter ett beslut 1788. Om en ny byggnad då uppfördes eller om man använde ett befintligt hus är oklart. När en ny regementschef tillträdde lät han bygga till tingshuset med tre fönsteraxlars längd för att nyttja som salong. Regementsexpeditionen var inhyst i tingshuset. 1921 inköptes salongstillbyggnaden till tingshuset. På 1960-talet togs byggnadens kakelugnar bort och interiörens ytskikt ändrades.

Malmköpings tingshus är uppfört av liggtimmer på en stengrund och avtäckt med sadeltak belagt med enkupigt tegel. Fasaden är klädd med liggande rödmålad panel. Knutar och fönsteromfattningar är vitmålade. Taket har senare tillkomna takkupor. Den äldre planformen, med tingssalen centralt placerad och entréer och rum för åklagare, domare och nämndemän vid gavlarna, är bevarad.KÄLLA: Förslag till skyddsföreskrifterna för Malmköpings tingshus 1993-02-02