Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Västervik kn, SMUGGLAREN 1 KV SMUGGLAREN 1

 Anlaggning - Historik

Historik
Fastigheten Smugglaren 1 har träbebyggelse bestående av två tvåvåningshus gathus med affärer i bottenvåningen och gårdshus i en våning utmed Smugglaregränd samt en liten trädgård. Båda gathusen har välbevarade fasader från byggnadstiden; Strömgatan 8, uppfört vid 1800-talets mitt, har ljusmålad locklistpanel och Storgatan 4, uppfört 1859-60, är reveterat och vitfärgat. Dess rika putsutsmyckning har drag av tidig nygotik. Gårdsbebyggelsen, som troligen är äldre än gathusen, består av en enkelstuga samt stall och bodar mot Gamlebyviken. Byggnaderna är locklistpanelade och rödfärgade
Gården är en god exponent för 1800-talets större borgargårdar i Västervik. Intressant är också att bebyggelsen följer tomtindelningen efter 1677 års brand, utformad så att alla fastigheter skulle få sjötomt.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2