Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Jönköping kn, VISINGSBORG 3:1 KUNGSLADORNA I VISINGSÖ KRONOPARK

 Anlaggning - Historik

Historik
Kungsladorna utgjordes ursprungligen av fyra längor som bildade en kringbyggd gård. Av dessa är den norra längan, som uppfördes 1729 till "oxhus och logelada" och den östra längan, som uppfördes 1732 till "stall och foderlada", bevarade. Byggnaderna är uppförda i korsvirke. Från omkring 1860 användes den norra längan som barklada, där ekbark från Visingsös ekplanteringar förvarades. Den östra längan restaurerades1937 och användes som ladugård. Byggnaderna har tidigare kallats "Ryssladorna" efter en felaktig föreställning att de skulle ha byggts av ryska krigsfångar under ledning av Erik Dahlbergh.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X