Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Aneby kn, DEGLA 1:1 DEGLA GÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Nuvarande huvudbyggnaden av reveterat timmer i två våningar med brutet tak uppfördes 1804 för Martin L Munthe. Byggnaden har en klassicistisk prägel med rusticerade hörnkedjor och en bred mittrisalit med fyra kolossalpilastrar, som bär en fronton med ett klocktorn. Karaktäristiskt för planlösningen är de runda förstugorna i bottenvåningen och andra våningen. Av de bevarade interiörerna är kabinettet med sin väggdekor i pompejiansk stil av särskilt intresse. Till anläggningen hörde ursprungligen två flyglar, av vilka den ena har brunnit och den andra rivits under 1800-talet.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3