Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Tranås kn, GRIPENBERG 4:2 GRIPENBERGS SLOTT

 Anlaggning - Historik

Historik
Gripenberg, ett av landets största och mäktigaste träslott, uppfördes åren 1663-1666 av fältmarskalken och riksrådet Carl Gustaf Wrangel. En samtida modell i trä till slottet förvaras på Skokloster. Slottet stod ursprungligen med timret synligt men försågs med den nuvarande slätpanelen på 1770-talet. Vid omfattande reparation på 1820-talet försvann betydande delar av den ursprungliga inredningen. Betydande reparationer har utförts under 1960-talet, då bl.a. spåntaket ersattes med koppar. Till anläggningen hör åtta envåniga flyglar, som inrymmer bostäder, magasin och bodar.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3