Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Mörbylånga kn, OTTENBY 1:2 OTTENBY KUNGSLADUGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Ottenby var ursprungligen klosteregendom och senare frälsegods men indrogs av Gustav Vasa till kronan och gjordes till kungsladugård.
I mitten av 1650-talet byggdes den 4,5 kilometer långa "Stora muren" eller "Karl X Gustavs mur". Öland användes vid denna tid som kunglig jaktmark och med murens hjälp avskars helt södra udden som hjortpark.
Den nuvarande mangårdsanläggningen härstammar i stort sett från 1700-talet. Huvudbyggnaden uppfördes dock först 1803-04 efter ritningar av C F Sundvall. Altanen framför ingången tillbyggdes 1930.
Södra flygeln byggdes 1783 och återuppfördes efter en brand 1870. Norra flygeln byggdes 1784 och återställdes efter en brand 1941.
Brygghus och kontorsflyglarna uppfördes vid 1700-talets slut och mangårdens staket med grindparti i början av 1800-talet. Kungsladugården ingår i det 1970 bildade naturreservatet vid Ottenby.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X