Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Mönsterås kn, STRÖMSRUM 2:6 HULLGRENSKA GÅRDEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Gammal köpmangård, byggd av handlande C J Hullgren kring 1800-talets mitt. Anläggningen utgjordes ursprungligen av en huvudbyggnad av timmer samt en rad uthusbyggnader, de sistnämnda förstördes vid en eldsvåda. Det stora boningshuset med empirekaraktär är byggt i vinkel med inkörsport i undervåningen, där också en handelsbod är inrymd. Husets interiör förändrades under 1860-70-talen, då dekorativa målningar utfördes av marinmålaren Oscar Hullgren. Gården inköptes 1954 av Ålems hembygdsförening.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3