Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kalmar kn, LJUNGBYHOLM 37:1 LJUNGBY SOCKENMAGASIN

 Anlaggning - Historik

Historik
Ljungby sockenmagasin intill huvudvägen genom Ljungbyholm uppfördes 1803 efter en donation till församlingen. Det är en byggnad av sengustaviansk karaktär av rödfärgat ektimmer i skiftesverksteknik. Magasinet fungerade som "bank" och lager för utlåning av spannmål till fattiga och nödställda.
Sockenmagasinet, som är bevarat i nära nog oförändrat skick såväl invändigt som utvändigt, används idag av Ljungby hembygdsförening.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2