Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kalmar kn, LANDSHÖVDINGEN 17 SAHLSTEENSKA GÅRDEN OCH PER KNUTSSONS GÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Fastigheten Landshövdingen 17 omfattar numera två äldre gårdar, båda bebyggda under Kvarnholmens hektiska uppbyggnadsperiod omkring 1660. De båda ljust avfärgade karaktärsbyggnaderna mot Kaggensgatan är goda exempel på Kalmars karolinska stenhusarkitektur med branta tegeltak och sparsamt dekorerade fasader, numera spritputsade med släta hörnkedjor.
Sahlsteenska gården har mot gårdssidan en ursprunglig portal av huggen kalksten, flyttad från huvudfasaden under 1700-talet. Till Per Knutssons gård hör ytterligare ett gathus av sten, uppfört efter branden 1765 samt påbyggt med en våning 1936. Gårdshusen i trä härstammar sannolikt från 1700-talet.
Byggnaderna är synnerligen välbevarade också i fråga om planlösning och detaljer, som snickerier och beslag. De bildar tillsammans en enhetlig storborgarmiljö, vittnande om 1600-talets arkitektoniska ambitioner.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2