Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Nässjö kn, KNUTSTORP 2:1 KNUTSTORPS HERRGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Huvudbyggnaden på Knutstorps herrgård uppfördes 1831 av fältkamreraren Johan Ulrik Dahlström, men arkitekten är tyvärr okänd. Det är en reveterad timmerbyggnad i två våningar med kvadratisk grundplan och flackt valmat tak, täckt med grön plåt. Den strama empirefasaden är slätputsad i vitt och pryds av pilastrar kring entrén, hörnlisener, gördelgesims samt fönsteromfattningar i puts. En lanternin på taket belyser en öppen trapphall centralt i byggnaden. Mot trädgården finns en senare tillbyggd veranda med lövsågeriutsmyckning. Byggnadens stomme och rumsindelning är så gott som oförändrad sedan byggnadstiden. I byggnadens källare framställdes omkring 1890-1970 ett mousserande vin av vita vinbär och krusbär, odlade på gården.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2