Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kalmar kn, GULDFISKEN 2 POSTHUSET, KALMAR

 Anlaggning - Historik

Historik
Posthuset på fastigheten Guldfisken 2 uppfördes år 1947 och är till vissa delar ett välbevarat exempel på den omsorg postverket vid denna tid lade ner på sina nya posthus. Arkitekten Lars-Erik Lallerstedt skapade här ett posthus som kan betraktas som hans mest originella. Varje detalj utformades med största omsorg för att både vara funktionellt och vackert. Posthallens interiör med den hästskoformade kassadisken i grön marmor tillsammans med rummets övriga utformning i trä håller en mycket hög klass. Posthuset ligger på Södra Esplanaden, väl synligt från Kvarnholmen och bidrar väsentligt till stadsbilden med sin karaktäristiska siluett och fri placering. Byggnaden förklarades för statligt byggnadsminne 1994-01-20, men övergick till byggnadsminne enligt Kulturminnelagen 1995-03-08.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Kalmar län, 1995-03-08