Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Jönköping kn, HERRGÅRDEN 2 SLOTTSVILLAN

 Anlaggning - Historik

Historik
Slottsvillan i Huskvarna uppfördes åren 1895-96 av verkställande direktören vid Husqvarna Vapenfabrik Wilhelm Tham. Byggnaden ritades av stadsarkitekten i Jönköping Fredrik Sundbärg. Både byggnadens arkitektur och den kringliggande parken visar på inflytande från det engelska villabyggandet under 1800-talets senare hälft. Byggnaden har en oregelbunden rektangulär huskropp med ett fyrkantigt torn i nordväst och ett runt torn i sydväst. Den är uppförd av sten i tre våningar med spritputsad, sandfärgad fasad med hörnkedjor, dörr- och fönsteromfattningar av kalksten. Det branta taket är täckt med brunmålad falsplåt och sockeln är av grovt huggen gråsten. En parkliknande trädgård med obrutna gräsmattor sluttar ner från huset mot Hakarpsvägen i väster.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Jönköpings län, 1992-07-15, Dnr 221-445-89