Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Eksjö kn, ÄGERSGÖL 1:11 ÄGERSGÖLS SKOLA

 Anlaggning - Historik

Historik
Ägersgöls skola uppfördes 1915 efter en typritning upprättad av byggmästarna Edvard och David Fredricson i Hult. Byggnaden upphörde att vara skola 1939. Idag är byggnaden privatbostad. Skolbyggnaden är uppförd i plank i en våning med vindslägenhet. Fasaderna är klädda med faluröd fasspontpanel. Taket är brutet och byggnaden vilar på en granitsockel. På gaveln har en senare entrédörr med skärmtak satts in. Byggnaden är välbevarad interiört, sånär som på övervåningen som delvis moderniserades under 1950-talet. På fastigheten finns även en uthusbyggnad med liggande fasspont och en sockel av huggen granit.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2000-10-30, Dnr 221-8858-91