Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gävle kn, BÖNAN 5:2 M.FL. BÖNANS FYR- OCH LOTSPLATS

 Anlaggning - Historik

Historik
Bönan är sedan gammalt en fyrplats där både lots- och tullstation funnits. Platsen är strategiskt vald, just där farleden in till Inre fjärden och Gävle hamn börjar. Fyrplatsen var från början en liten holme som bands samman med fastlandet med en smäcker träbro.
Bönans fyr byggdes 1840. Fyrtornet är byggt av trä med fyrbåken placerad 19,9 meter över havet. Dit upp leder en 73 trappsteg lång trappa. Fyren var fotogendriven och ljuset förstärktes med hjälp av fyra reflektorer. 1920 släcktes fyren och ersattes med en ny agafyr i närheten av den gamla. Den elektrifierades i början av 1950-talet. Fyrmästarens bostad om ett rum och kök är sammanbyggd med fyrtornet.
Fyrvaktaren bodde i en mindre stuga, som stod på den plats där lotsplatsens verkstadshus finns idag.

KÄLLA: Gagge, Ann Christin, Byggda minnen: byggnadsminnen i Gävleborgs län. Länsstyrelsen Gävleborg. Gävle 1998. ISBN 91-86244-65-5. sid 20.