Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Ljusdal kn, STORHAGA 18:1 ÖSTIGÅRDEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Östigården i Norra Ytteryg, Storhaga 18:1, var tidigare bodland till Storhaga 13 i Ljusdals socken. Genom en hemmansklyvning blev gården en egen fastighet någon gång mellan 1750 och 1770.
Parstugan - i två våningar med dubbla kammare - uppfördes 1829 av bonden Olof Pehrsson. 1846 lät han måla den västra kammaren på bottenvåningen. Målningarna, som tillskrivits ljusdalsmålaren Anders Ädel, föreställer jordbrukaren och de fyra årstiderna i form av kvinnogestalter. Det kan även vara Ädel som har utfört det övriga måleriet i huset, bl.a. i form av fint schablonmåleri och marmoreringar. Huset är en timmerbyggnad där endast knutraderna och förstukvisten av färilatyp har varit målade; knutarna med röd slamfärg och förstukvisten med oljefärg. Huset har ursprungligen haft blyspröjsade fönster, men när några av dom renoverats har man ersatt blyet med spårfalsade spröjsar. På taket sitter tvåkupigt tegel ovanpå tidigare stickspåntak. Stickspånet ersatte i sin tur ett tidigare vedtak.
Huset är en överloppsbyggnad, dvs den står idag oanvänd och renoveringen som genomfördes 1993-95 var av skyddskaraktär. Renoveringsarbetena utfördes med stor noggrannhet och skicklighet, med utvalda material av hög kvalitet.
Beslut om byggnadsminne 1997