Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kalmar kn, ÅLDERMANNEN 1 KULLZÉNSKA HUSET

 Anlaggning - Historik

Historik
Kullzénska huset är gammal handelsgård med bebyggelse sannolikt från 1771. Huvudbyggnaden av timmer i två våningar med locklistpanelade och gulmålade fasader under tegeltak har sin långsida mot Kaggensgatan. Gården når man via en port från Norra Långgatan. Längan mot Norra Långgatan har samma utseende som huvudbyggnaden men lägre takresning. Av gårdsbyggnaderna i två våningar är en byggd av timmer och korsvirke, de övriga är timrade och har likadana fasader som huvudbyggnaden.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2