Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kalmar kn, FÄLTSKÄREN 6 HILLSKA GÅRDEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Kalmars försvarspolitiska roll försvagades redan under 1600-talet. Den nya staden på Kvarnholmen fick istället allt större betydelse för handeln och sjöfarten. Kvarteret Fältskären blev genom sitt goda läge alldeles intill hamnen en eftertraktad plats för köpmännen att bebygga. Hillska gården är en ståtlig, helt kringbyggd köpmannagård med en stor gård som numera är överbyggd i ett plan. Huvudbyggnaden av sten i två och en halv våning är placerad mot Kaggensgatan - den gata som var mest trafikerad - och förmodligen uppförd redan under 1600-talets andra hälft. Vid en ombyggnad 1791 fick den sin nuvarande karaktär med brutet tak med valmat övre fall. Den har sedan ombyggts flera gånger.
Av de båda flyglarna, uppförda i två lägre våningar under brutna tak, är längan mot Södra Vallgatan liksom gårdshuset, som tidigare var bostadshus, sannolikt tillkomna 1766. Längan mot Södra Vallgatan inrymde tidigare brygg- och visthus; den har en välvd inkörsport samt en hissbom i vindsvåningen mot gatan. Längan mot Ölandsgatan, ursprungligen stall och fähus, är till största delen bygg 1847, men muren mot gatan var ursprungligen fristående, sannolikt från 1600-talets senare del. Gårdens byggnader har senare byggts om flera gånger för att svara mot handelns förändrade funktion.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2