Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Ljusdal kn, HYBO 13:4 HYBO STATIONSHUS

 Anlaggning - Historik

Historik
Vid 1885 års riksdag beslutades om byggandet av järnvägen mellan Hudiksvall och Ljusdal. Sträckan utgjorde en del av stambanenätet och togs i trafik sommaren 1888.
Hybo station med tillhörande byggnader började anläggas 1886. Förutom stationshuset med statonsinspektorsbostad på övervåningen uppfördes i närheten ett betjäningshus, inrymmande bostäder för personalen, godsmagasin, stor stenkällare, lastkaj, dass och ett litet lusthus för stationsinspektorn. Längre ut på bangården fanns två banvaktstugor, vattenpump för ångloken samt uppfordringsverk för timmer och vagnvåg.
Stationen kom att bli en av Hälsinglands mer betydande då all transport av virke från ångsågen i Hybo transporterades över järnvägen. Sågverket lades ned i slutet av 1930-talet och när timmertransporterna upphörde fick godstrafiken över Hybo allt mindre omfattning. Detta ledde till att SJ stängde stationen 1971 samt att de ville riva byggnaderna och flytta den till järnvägsmuseet i Gävle. Samlade krafter från Ljusdals kommun, länsmuseet och riksantikvarieämbetet, Studiegruppen i Hybo m fl gjorde att stationen räddades och övergick i kommunens ägo. Under 1984/85 genomfördes en yttre renovering av byggnaden och den iordningställdes för att inrymma en lägenhet på övervåningen samt aktivitetslokaler på nedre våningen.
Hybo stationshus ritades av dåvarande chefsarkitekten vid SJ, A W Edelswärd. Samma typ av stationshus hade 1877 byggts i Olskroken, Göteborg och 1885 i Kimstad, Östergötland. Efter samma ritning byggdes därefter Hybo och Näsvikens stationer utmed bandelen Hudiksvall - Ljusdal. Av dessa stationshus är Hybo det som är bäst bevarat.
Beslut om byggnadsminne 1987