Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Borgholm kn, KLÄPPINGE 1:6 KAPELLUDDENS FYR

 Anlaggning - Historik

Historik
Till hjälp för sjöfarande som passerade mellan Gotland och Öland ansåg lotsdirektören att en fyr borde uppföras på Ölands östra sida, närmare bestämt på Kapelludden. Namnet härrör från en närbelägen kapellruin, vilken tjänade som ett gott känningsmärke för sjöfarande under dagtid. Förslaget godkändes av Kungl. Maj:t år 1871, varefter uppfördes ett öppet pelartorn av järn, ca 32 meter högt, med en andra ordningens linsapparat och tillhörande lanternin. Fyren tillverkades vid Helsingborgs mekaniska verkstad. Fasad- och detaljritningar utfördes av A.T. Gellerstedt. Dessutom byggdes ett bostadshus av stående spontad plan med röd locklistpanel och vita knutar, ett uthus, en källare av putsad sten och ett dass. Bostadshuset tillverkades av snickerifabriken Bark & Warburg i Göteborg. I projekteringen ingick även en brunn. Fyrplatsen anlades åren 1871-1872.

KÄLLA: Thunman, Dan, Sveriges fyrplatser: en bebyggelsehistorisk dokumentation av f.d. bemannade fyrplatser anlagda under Lotsverkets tid. ISBN 91-86502-19-0. Stockholm 2000