Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gävle kn, STRÖMSBRO 57:16 M.FL. BRÄNNERIDRÄNGARNAS HUS OCH ENGELSKA BYGGNINGEN

 Anlaggning - Historik

Historik
BRÄNNERIDRÄNGARNAS HUS - I Strömsbro kronobränneri ingick förutom herrgård, verksbyggnad och magasin även sju stycken "drängestufwu byggnader", vilka uppfördes samtidigt med anläggningen i övrigt omkring 1776. Ritningarna utfördes sannolikt av stadsbyggmästaren Raphaël Pousette. I dessa byggnader bereddes bostäder för de trettiotal bränneridrängar som var verksamma vid bränneriet. Hela anläggningen är utförd i enlighet med svensk brukstradition och med bostadshusen lagda i linje utmed vägen mellan bränneribyggnaden och herrgården. Husen är i reverterat trä i en våning med inredd vind. Var och en av stugorna innehöll två lägenheter med ett rymligt kök och en kammare. Till byggnaderna hörde en gårdsplan med uthus. Idag kvarstår fyra av de ursprungligen sju stugorna. Deras interiörer har ombyggts.

ENGELSKA BYGGNINGEN - 1848 grundades Gefle manufaktur AB av bl a Per Muhrén, E D Engelmar och L J Hierta. Företaget inköpte det gamla bränneriet med dess byggnader för att bygga en textilfabrik. Omkring 1850 lät bolaget på platsen för två av de gamla drängstugorna uppföra en radhuslänga, den sk Engelska byggningen, som bostad för de brittiska förmän och verkmästare som tjänstgjorde vid fabriken. Arkitekt var troligen C A Setterberg i samarbete med engelska tekniker. Bostadshuset utformades som ett brittiskt radhus där varje familj disponerade en egen sektion i två plan. Byggnaden är av sten i två våningar och innehöll från början lägenheter med ett rum och kök i bottenvåningen och två rum i övre våningen. Vid sekelskiftet delades dock dessa så att varje hus kom att innehålla två lägenheter, en på vardera planet.

Byggnadsminnen 1961-1978 Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3

Engelska byggningen är registrerad i BBR på Fastigheten Strömsbro 57:11 men byggnaden sträcker sig över fastigheterna Strömsbro 57:11-16. Samtliga fastigheter registreras inte, eftersom det då ser ut som att byggnaden utgörs av 6 hus istället för 1.