Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Borgholm kn, BLÅKLINTEN 12 M.FL. LILLA NYBORG

 Anlaggning - Historik

Historik
Köpmangård, uppförd omkring 1865. Huvudbyggnaden en sen 1700-talsbyggnad, inköpt från Småland för att återuppföras här. Det var lantbrukaren Olof Sjögren, ägaren till Nyborgs gård, som startade handelsverksamhet här strax efter det att handelsförordningen (1864) tillät handel även utanför städerna. Gården låg strategiskt strax utanför den gamla stadstullen vid infarten intill staden.
Gården består av huvudbyggnad (husnr. 1 Blåklinten 9) samt inne på gården en magasins- och stallbyggnad och ett vagnslider.
Från 1910-talet har huvudbyggnaden (husnr. 1 Blåklinten 12) nyttjats som sommarbostad av konstnärinnan Vera Nilsson, som lät inreda sin första ateljé i vindsvåningen.
Huvudbyggnaden är knuttimrad och uppförd i två våningar. Fasaderna är klädda med stående, gråblåmålad locklistpanel. Mitt på fasaden finns en öppen veranda i två våningar, tillbyggd 1871. Bottenvåningen innehåller lokaler för den f.d. handelsboden och övervåningen, som har en sexdelad planlösning, hyser den ursprungliga bostaden.
Till fastigheten Blåklinten 12 hör gårdens stora, timrade magasinsbyggnad, ett f.d. brygghus och en del av vagnslidret.
Magasinet är rödfärgat med svarttjärade luckor. Det innehöll ursprungligen magasinslokaler för handelsboden, men byggdes 1955 om till ateljé av konstnärinnan Vera Nilsson.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2