Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sala kn, NORRBY KLOCKARGÅRD 1:3 NORRBY KYRKA

 Anlaggning - Historik

Historik
Den ursprungliga stenkyrkan i Norrby antas ha blivit uppförd omkring 1300. Den bestod då av långhus med avsmalnande kor i öster. Senare tillbyggdes vapenhus i söder och på norra långsidan en särskild finnkyrka, avsedd för invandrade arbetare vid Sala silvergruva.

Trots upprepade förstärkningsinsatser under 1600- och 1700-talen var byggnaden instabil, vilket en sockenstämma konstaterade 1783. För att komma tillrätta med problemen fick Salabyggmästaren Johan Sundberg uppdraget att leda en omfattande byggnadsförnyelse som påbörjades 1785 men aldrig fullbordades.

Resultatet av dessa och tidigare ansträngningar gick förlorat vid en radikal om- och tillbyggnad 1886-87, efter arkitekt Gustaf Dahls handlingar. Av den befintliga kyrkan behölls bara ytterväggarna, fast påmurade till nuvarande höjd.För mer detaljerad historia se byggnaden/Kyrkans historia samt bifogad PDF med detaljerade händelselistor med årtal, upphovsmän och specifika källhänvisningar.


Källor och litteratur


Otryckta källor

Norrby kyrkoarkiv (NK):
N III: 2 Anteckningar ur Norrby kyrkas arkiv, av Erik Ihrfors
O I a: 2 Handlingar angående kyrkan 1884, 1886, 1948

Riksantikvarieämbetets antikvarisk-tekniska arkiv (ATA):
• Ihrfors, Eric: Uplandia sacra, handskrift färdigställd på 1880- och 90-talen, baserad på församlingsarkivens handlingar från äldsta tid fram till omkring 1900

Sala kyrkliga samfällighets arkiv (SKS): Handlingar 1957-94

Västmanlands läns museum (VLM): Kyrkogårdsinventering 1990

Västerås stifts arkiv (VS): E IV b; 79, besiktning 1960


Tryckta källor

• Sala Allehanda, artikel 1943-10-18
• Sala-posten, artiklar 1943-10-18 & 1958-07-11
• Västmanlands läns tidning, artiklar 1960-04-21 & 1960-12-08


Litteratur

Ahlberg, Hakon och Björklund, Staffan: Västmanlands kyrkor i ord och bild - Förlag: Staffan Björklund 2000
Isaacsson, August: Norrby kyrka nu och i gången tid - Kyrkorådet i Norrby 1978
Redelius, Gunnar: Norrby kyrka - nr 38 utgiven av Västerås stifts kyrkobeskrivningskommitté Västerås 1989